Powered by: Cicero Zorggroep • MeanderGroep • Sevagram

Image

Dienstverlening

Veel (oudere) mensen met een zorgvraag vinden het lastig om hun weg te vinden in zorgland. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid aan voorzieningen, regels en wetten.

Ook mantelzorgers, die voor het eerst met zorg in aanraking komen, weten vaak niet bij welke organisaties ze terecht kunnen met hun vragen.

Soms zijn ook verwijzers (denk aan huisartsen) overvraagd door de vragen die hun patiënten hen stellen.

Parkstad Zorgwijzer geeft u graag de juiste keuze-informatie als het gaat om bijvoorbeeld thuiszorg, eerstelijnsverblijf, dementiezorg, geriatrische revalidatiezorg, WMO-voorzieningen en de namen van vrijwilliger- en/of mantelzorgorganisaties.

Parkstad Zorgwijzer verbindt zorgvragers met partners in de regio. Denkt u hierbij aan: CZ Zorgkantoor, Burgerkracht Limburg, zorgverzekeraars, regioloketten, huisartsen, ziekenhuizen, Delphinium, Parc Imstenrade, Bergweide, Buurtzorg, GGD, Envida, Cicero Zorggroep, MeanderGroep, Sevagram, Mondriaan, MEE, zorgbelang, vrijwilligersorganisaties en gemeenten (WMO-voorzieningen).

Over ons

Parkstad Zorgwijzer is een gezamenlijk initiatief van drie zorgorganisaties:
Cicero Zorggroep, MeanderGroep en Sevagram.

Vanuit de afdelingen klantenservice van deze 3 organisaties is een team van ervaren zorgadviseurs geformeerd. Deze staan staan dagelijk klaar om u telefonisch van dienst te zijn: op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur.

Het telefonisch informatiepunt is gehuisvest in een eigen kantoorruimte in het Twinportgebouw te Heerlen. Dit is geen bezoekadres.

Client 1
Client 2
Client 3
Image

Werkwijze

U belt naar Parkstad Zorgwijzer via 0900 700 70 71 (gebruikelijke belkosten). Ervaren zorgadviseurs van Sevagram, MeanderGroep en Cicero Zorggroep staan u te woord. Zij helpen u snel en adequaat met het verhelderen van uw zorgvraag en zorgen ervoor dat de juiste organisatie of professional (bijvoorbeeld wijkverpleegkundige of casemanager dementie, medewerker klantenservice) contact met u opneemt.

Of u stelt uw vraag via nevenstaand formulier. Een van onze zorgadviseurs neemt dan binnen 2 dagen contact met u op. 

Binnen 2 weken na uw telefoontje zal een zorgadviseur telefonisch contact opnemen om te controleren of uw vraag door de betreffende organisatie naar tevredenheid in behandeling is genomen c.q. is afgehandeld.

Image

Contactformulier

* Verplichte invulvelden.
Please type your full name.
Invalid email address.
Ongeldige invoer
Vink aan hetgeen van toepassing is.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Veel gestelde vragen

Ik heb hulp bij het huishouden nodig. Hoe weet ik of dit vergoed wordt en hoe moet ik het aanvragen?

Voor hulp bij de huishouding is een indicatie nodig van de Gemeente WMO, via het WMO loket kan een keukentafelgesprek gepland worden met de WMO consulente waarin de mogelijkheden alsook de indicatie bekeken word. Gemeente bepaald in deze of er recht is op een indicatie voor huishoudelijke zorg.

Contact

Bel ons

0900 700 70 71
(gebruikelijke belkosten)
maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur
© 2019 - Parkstad Zorgwijzer